Các chỉ số tài chính mà bạn cần biết

by My Trần

Các chỉ số tài chính giúp các nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua báo cáo tài chính là có thể tìm ra xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp các nhà đầu tư và chủ nợ kiểm tra tình hình tài chính. nhà kinh doanh chính. Bài viết dưới đây chia sẻ một vài chỉ số tài chính quan trọng và cần thiết và cần lưu ý.

Tỉ lệ hiện tại

Đây là thước đo khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty. Nói chung, chỉ số này được coi là tốt ở mức 2-3.

Các chỉ số phân tích tài chính cơ bản

Một tỷ lệ thấp cho thấy rằng các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình. Nhưng một tỷ lệ thanh toán hiện hành rất cao không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu tốt. Bởi vì nó cho thấy rằng tài sản của công ty có liên quan quá nhiều đến “tài sản lưu động”. 

Công thức tính toán: Tỷ lệ hiện tại = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Chỉ số tính toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh đo tính thanh khoản cao hơn. Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác bị bỏ lại vì chúng có tính thanh khoản rất thấp khi cần tiền để trả nợ.

Công thức tính toán: Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn

Chỉ số tiền mặt

Tỷ lệ tiền mặt cho biết một công ty phải có bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của mình. Nói cách khác, nó cho thấy mỗi đô la nợ ngắn hạn có bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán thị trường.

Chỉ số tiền mặt = (Tiền mặt + Chứng khoán thị trường) / Nợ ngắn hạn

Chỉ số dòng tiền hoạt động

Các khoản phải thu thấp và vòng quay hàng tồn kho hạn chế có thể làm cho thông tin về hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh ít có ý nghĩa hơn những gì người sử dụng báo cáo tài chính mong đợi.

Các chỉ số tài chính thường gặp

Do đó, tỷ lệ lưu chuyển tiền tệ hoạt động hiện có thể đo lường tốt hơn khả năng của công ty trong việc sử dụng tiền mặt tạo ra từ hoạt động kinh doanh để thực hiện các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình.

Chỉ số dòng tiền hoạt động = Dòng tiền hoạt động / Nợ ngắn hạn

Chỉ số doanh thu các khoản phải thu

Đây là chỉ tiêu thể hiện hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng đối với khách hàng. Tỷ lệ doanh thu càng cao thì doanh nghiệp càng nhanh được khách hàng trả nợ.

Nhưng nếu so với các doanh nghiệp cùng ngành thì chỉ số này còn quá cao, có thể doanh nghiệp sẽ bị mất khách hàng do khách hàng sẽ chuyển sang tiêu dùng sản phẩm của đối thủ cung cấp thời gian. tín dụng dài hơn. Và như vậy, doanh thu của chúng ta sẽ bị giảm sút.

Khi so sánh số liệu này qua từng năm, việc thấy sự sụt giảm có thể có nghĩa là doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ từ khách hàng. Và cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng đã bị vượt quá.

Chỉ số vòng quay khoản phải thu = Doanh thu ròng hàng năm / Khoản phải thu trung bình

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số này cho thấy khả năng quản lý khoảng không quảng cáo hiệu quả như thế nào. Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì doanh nghiệp bán hàng càng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng trong doanh nghiệp.

Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu thấy trên báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao cũng không tốt vì có nghĩa là lượng hàng tồn trong kho không nhiều.

Phân tích các chỉ số tài chính

Nếu nhu cầu thị trường tăng đột biến thì rất có thể doanh nghiệp sẽ bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành giật thị phần.

Ngoài ra, việc tồn kho nguyên liệu đầu vào cho các công đoạn sản xuất không đủ có thể khiến dây chuyền sản xuất bị đình trệ. Do đó, hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho trung bình

Chỉ số ngày luân chuyển hàng tồn kho trung bình

Tương tự như vòng quay hàng tồn kho, số liệu này liên quan đến số ngày. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho trung bình = 365 / Vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả

Số liệu này cho thấy một doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp tốt như thế nào. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu quá thấp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp.

Doanh thu phải trả của tài khoản = Doanh thu hàng năm / Khoản phải trả trung bình

Trong đó:

Doanh thu hàng năm = Giá vốn hàng bán + hàng tồn kho cuối kỳ – Hàng tồn kho đầu kỳ

Khoản phải trả bình quân = (Phải trả báo cáo năm trước + phải trả năm nay) / 2

Tỷ lệ vòng quay tài khoản phải trả

Số ngày bình quân Vòng quay các khoản phải trả = 365 / Vòng quay các khoản phải trả

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Phân tích tài chính giúp bạn hiểu rõ hơn về các tỷ số tài chính phổ biến được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

You may also like

Leave a Comment